Sven Berts hemsida.

Maria - Jesu moder?

Jesus på förklaringsberget

Djävulen

Judas Iskariot

Fastan

Jesu död

Dog Jesus andligen?

Jesu verksamhet

Begrov Jesus kroppen?

Tvunget dop

JDS-läran

Rövaren på korset

Uppväckelse - uppståndelse.

Konkordieformeln.

Förgänglighet och oförgänglighet.

Kärlekens Gud

Min Gud, min Gud

Gravsättning

Jesu gudom

Uppståndelsekroppen

Vetenskapsmannen Jesus

Trons gåva

Född på nytt

Var Jesus Gud?

Ateistisk uppfattning

Flodens folk

Namnet Livet

Gudomlig natur och mänsklig natur

Jesus som människa och Gud

Mänsklig natur och gudomlig natur

Personligheten

Jordfästning, gravsättning

Hebr.5:7-9

Jesu lekamen

Återuppväckelse

Jag är

Apg.19:4-6

Hebr.2:16

Rättfärdig

Strålglans

Jesu ande

Niceanska trosbekännelsen

Den köttsliga och den gudomliga kroppen.

 

Slutfas

Guds kropp

Kalcedon

Pånyttfödelse och evigt liv

Sonen

Korset

Änglars kroppar

Artikel

Ord av Luther

Avlad

Ringare

Gud och Maria

Jungfrufödelsen.

Försoning

Jesus som Gud

Rättfärdig och helig

Myter

Guds vrede

Kristus

Rättfärdiggjord

Härlighetskropp

Syndaren

Nattvarden

Ensam

Jesu giftermål

Uppväckte Gud Jesus?

Trosuppfattning

Ord av Jesus

Gabriel

Jesu ord på korset

Rättfärdiggörelse.

Rådslut

Storhet.

Skriften allena.

Objekt

Sexuell..

Gud och det onda.

Människan

Tankar

Maria, högt benådad.

Hans lidande och död.

Andlig uppståndelse

Apostoliska trosbekännelsen.

Petrus.

Gjord till synd.

Kommer Jesus från öster?

Syndaren Jesus.

Jesus Kristus.

Evigt liv.

Djävulens tid.

Gudaföderska.

Tidpunkten.

Tillstånd.

Kännedom.

Övernaturligt

1Kor.12:16,17

Paradiset och dödsriket.

Galaterbrevet

Romarbrevet.

Pauli linje.

Köttets uppståndelse.

Förhållande.

Jämförelse

Samuels bok..

Produkt.

Havande.

Övergiven

En enda Gud.

Arvsynden.

Blodsoffer.

Luthers tanke

Uppväckelsen.

Arvsynd.

 

 

Domens dag

Himlen

Platon eller Jesus

Koranvers

Identiteten

Herrens möte med Abraham

Paradiset

Uppståndelsen

Frälsare

Varför grät Jesus?

Jesu återkomst

Jesus- Uppståndelsen

Muslimskt paradis

Gudomlig uppståndelse

Jesu lidande

Heligas uppväckelse

Domslut

Påskmorgonen.

Änglarna

Livet efter döden

Jesus-fostret

Guds Sons natur

Ord av Paulus

Jesu andliga död

Bibelvers

Segern på korset

Dömande i etapper

Korsets seger

Stefanus

Vägen

Johannes dop, Jesu dop

Djävulens makt

Upp.6:9-11

Återlösning

Människan Jesus

Obefläckad tillblivelse

Uppfattning

Domaren Jesus

Syndare

Levandegjord

Bekännelse

Gudamänniska

Guds frälsningsplan

Jesus som syndare

Gud i Kristus

Den nionde timmen

Klädnaden

Återkomst

Själen, anden

Vilja

Försonad

Åsikt

Paulus

Jesus som människa

Mänsklig, gudomlig

Äktenskap

Påskmorgon

Objektiv och subjektiv försoning

Förnedring

Gudomlig

Petrusbrev

Kroppar

Filippus

Försoningskropp och härlighetskropp

Döma

Försoningen

Joh.17:3

Oföränderlig Gud

Rättvis Gud

Försonaren

Gud och människa

Kristus Jesus

Försoningslära

Apostolisk bekännelse

Utgav

Johannes

Lydnad

Andliga kroppar

Trosformel

Guds verktyg

Guds moder

Skild från Gud

Lydig intill döden

Tro

Födda av kött

Förnedrad

Nedstigande

Arvedel

Pauli uppfattning

Muhammeds hustrur

Frälsaren

Sonens vittnesbörd

Människor, djur

Jordens fyra hörn

Allmosor

Den uppståndne

Döden.

Undret.

Riket.

Tusenårsriket

Nyfödelse.

Uppväckt.

Synden..

Fullbordat.

Syndfri.

Metamorfos

Syndfri Jesus

Rättvis.

Schartau

Korsets betydelse.

Återuppstå.

Andligt liv.

Helig Ande.

Gudaväsen.

Jesu snara återkomst.

Athanasiansk trosbekännelse

Jesu lydnad.

Den fria viljan

Himmelens altare..