Tillbaka till hemsidan

Begrov Jesus kroppen?

Vad hände med Jesu kropp? Flyttade Jesus sin köttsliga kropp från Josefs grav och begrov den? I Jesaja 53:9 läser jag:" Och bland de ogudaktiga fick han sin grav bland de rika kom han först när han var död - fastän han ingen orätt hade gjort, och fastän svek inte fanns i hans mun. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death though he had done no violence nor was any deceit in his mouth. Enligt en annan engelsk översättning, authorized King James version, Copyright 1979 by Holman Bible Publishers, har denna vers översatts på följande sätt:" And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Min översättning:" Och han(Jesus) gjorde sig en grav bland de ogudaktiga, bland de rika kom han vid sin död, fastän han inte hade gjort något ont ej heller fanns det svek i hans mun. Hur var det då? Jesus hade sagt:" Låten de döda begrava de döda." Var detta ord verkligen avsett i fysisk bemärkelse och avsåg det honom själv? Vi har ju läst om den Maria som kom till graven. Jesu kropp var borta. Hon ser en man, som hon tror är trädgårdsmästaren och frågar:" Inte har väl du tagit hans kropp?" Om Jesus verkligen hade begravt sin kropp, kunde han inte säga:" Nej jag har inte tagit hans kropp." Men han kunde inte heller säga:" Jo, jag har tagit hans kropp." Då Då skulle han ha framstått som en tjuv i Marias ögon. Han säger därför:" Maria!" Hur visste denne främling vad hon hette och det sätt på vilket han uttalar hennes namn gör att hon hör att det är Jesus. Hon återvänder glad till Jerusalem och berättar nyheten.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.