Tillbaka till hemsidan

Äktenskap.

 I 1kor.7 ger Paulus råd och föreskrifter.     Jag vill här ta fram några.
 En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna. ( 1 kor.7:1).
 Till de ogifta åter och till änkorna säger jag att de göra väl om de förbliva i samma ställning som jag.( 1Kor.7:8)
Är du bunden vid hustru, så sök icke att bliva lös. Är du utan hustru, så sök icke att få hustru. ( 1Kor7:27)
 Jag tror beträffande denna sak, att Gud inte har något emot, att jag som troende man har ingått äktenskap.
 Någon tycker kanske vad jag menar med detta. Även om jag har mycket höga tankar om Paulus vet jag inte om jag alltid kan vara ense med honom eller ha samma uppfattning.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande