Tillbaka till hemsidan

Storhet.
Bland dem som är födda av kvinnor har ingen varit större än Johannes. Men den som är minst i Guds rike är likväl större än han. (Luk.7:28).
 Om med Guds rike här avses himmelen, då är det ju inte så svårt att förstå. Den minsta ängeln i himmelen var ju större än Johannes, eftersom människan är ringare än änglar. I detta sammanhang vill jag studera Gal.1:8.
 Men om någon vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava  förkunnat för eder, så vare han förbannad. Nu var det ju så, det har jag förstått, att Lucifer ( den vackraste ängeln) och de änglar som lierat sig med honom och hade satt sig upp mot Gud blev utkastade ur himmelen förrän människan blev till. Sedan dess har ingen ängel satt sig upp mot Guds vilja. Därför är det svårt att förstå dessa ord av Paulus. Den minsta ängeln i himmelen var större än Paulus. Därför var det inte rätt att förgripa sig på Guds sändebud..

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande