Tillbaka till hemsidan

Syndfri Jesus.
 Det som alla har hoppat över och som de inte riktigt har förstått är hur människan Jesus övergiven av Guds Son förhöll sig till Gud. När Eva i liknande situation trodde på djävulens lögn att hon kunde bli likadan som Gud övergav hon Guds Ord och Guds befallning. Därigenom föll hon i synd. Jesus som syndfri människa ( syndfri
människa var han eftersom han var en produkt av Gud allena), men enbart människa lik Eva. Detta var han vid den nionde timmen. Han övergav då inte Gud eller i något skede. Därför föll han inte i synd.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.