Tillbaka till hemsidan

Jesus som människa och Gud.

När Jesus blev människa gav Gud genom den Heliga Anden åt Jesus-fostret såväl mänsklig natur som gudomlig natur. Detta betyder att Jesus under sitt jordelivs dagar var såväl människa som Gud samtidigt. I sitt frälsningsuppdrag skulle han inte allmänt använda sig av sin gudomliga natur. Likväl skulle han använda den vid några tillfällen. Det var när han gjorde vatten till vin, gick på vattnet, stillade stormen samt framför allt när han på förklaringsberget visade sin gudomliga kropp. Vad jag förstått var detta att han som människa var maskulin. Han hade en normal manlig sexuell läggning. När Jesus sedan dog på korset den fysiska döden avlade han denna mänskliga natur och övergick enbart i den gudomliga naturen. Därför tillhör dessa namn som Jesus säger om sig själv:" Jag är Uppståndelsen. Jag är Livet." enbart den gudomliga naturen. När Jesus dog den fysiska döden förintades varken Uppståndelsen eller Livet utan förblev kvar hos honom. Detta att Jesus  levde när han dog eller att han uppstod var inte alls något under. Uppståndelsen var inte enbart händelsen på påskmorgonen, men är visserligen ett mycket viktigt bevis för att  Jesus just var den som han sade sig vara nämligen:" Uppståndelsen." När Jesus som gudomlig nedsteg till dödsriket var han fortfarande Livet. Vad hände sedan när Jesus uppstod? Enligt väktarnas berättelse fick de uppleva ett starkt ljussken, som var starkare än ljungelden. De var verkligen förskräckta och föll på sina ansikten och var som döda. Matteus som inte var med när det hände drar den slutsatsen att det var en Herrens ängel. Detta sken som det  här var fråga om var Guds strålglans. Jag har uppfattat det så att ens en ärkeängel kan åstadkomma Guds strålglans. När Gabriel kom till Sakarias  och Maria föll de inte ned och var som döda.
Likheten mellan den strålglans från Jesus som lärjungarna på förklaringsberget fick uppleva och det som hände utanför Josefs grav är träffande. Därför har jag uppfattat det så att det var den uppståndne Jesus i Guds gestalt som kom till det yttre av Josefs grav. Han hade nu rätt att använda sig av änglar eftersom han hade slutfört frälsningsuppdraget när han dog på korset. Han befallde en ängel  att lyfta bort stenen. Sedan gick han in i graven, lösgjorde  den döda kroppen från bindlarna och förde den till en grav bland de
ogudaktiga. Fastän Jesu köttsliga kropp skulle ha gått förgängelsen till mötes var Jesus Uppståndelsen. Vi har inte rätt att ställa krav , om Jesus sade att han var Uppståndelsen så finns ingenting som kan förinta den.
När Jesus återvände till himmelen var han enbart gudomlig. Han var ju under sitt jordelivs dagar en varelse med manlig sexuell läggning. Det sexuella som fanns i hans  mänskliga natur förde han inte med sig till himmelen. Gud skulle då efter hans återkomst ha blivit sexuell. Gud är inte till sin natur sexuell. Han var det inte före det Jesus blev människa och var det heller inte efter det Jesus återvänt. Änglarna är inte sexuella. De har inte samlag med varandra. Så skall även du troende vara när du uppstår. Du skall inte vara sexuell.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.