Tillbaka till hemsidan

Gud och Maria.

 För att försona människan, som Gud älskade insåg han, att han måste ikläda sig mänsklig gestalt. Därför var det Gud, som iklädde sig mänsklig gestalt. Gud blev människa genom Gud. Gud blev inte människa genom Maria. Maria iklädde inte Gud mänsklig gestalt. Därför kan vi inte säga, att Jesus (Gud) blev människa genom Maria. Detta är ogudaktigt tal.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.