Tillbaka till hemsidan

Korset.

 Många vandra som fiender till Kristi kors. Tag korset till dig. Det är ju det bästa för oss. Djävulen sade till Jesus:" Stig ned från korset." Det gjorde inte Jesus. Var glad min kristne vän över Jesu lidande och död. Det var för din skull. Tag korset till dig såsom det allra viktigaste och se betydelsen av hans lidande. Korsets fysiska död ledde till en andlig uppståndelse. I 1Tess. 5:16-18 står det:" Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty  att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Vi bör vara tacksamma. Hur många kristna har idag förstått betydelsen av Jesu lidande och död. De har tagit korset endast som en symbol.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.