Tillbaka till hemsidan

Påskmorgon.

Någon menar, att när Jesus sade:" Jag är Uppståndelsen och Livet, då syftar det på påskmorgonen. Så var det inte.
Jesus sade ju inte, att han skulle bli Uppståndelsen och Livet. Han var det redan före all tid. När Gud säger:" Jag är, då betyder det att Gud var det före all tid han är det och han kommer att vara det för all framtid utan avbrott. När Jesus sade:" Jag är Uppståndelsen och Livet, då betydde det, att han var det före all tid, i gamla testamentet, när han föddes av Maria, när han gick omkring i Israels land, när han dog på korset och när han uppstod från de döda var han Uppståndelsen och Livet. Vad har Livet att göra med döden eller huru kan Livet bo i döden? Han uppstod inte från döden eftersom han var Livet. Han uppstod ifrån de döda (Dödsriket). Den kropp med vilken han uppstod var precis den samma som han hade haft när han blev född av Fadern före all tid, den gudomliga. Det hade alltså inte skett någon förändring av den gudomliga kroppen trots alla lidanden och hans fysiska död. Jesus ville också få det sagt till sina lärjungar. De skulle inte längre få träffa den köttsliga Jesus efter hans fysiska död. Han sade:" Dit jag går dit kan ni inte komma. Han hade likväl gett dem vägen till evigt liv genom sitt ord. Därför behöver inte Jesus sitta i köttslig kropps närvaro. Vägen till evigt liv har vi. Vi skall vid uppståndelsen träffa den förhärligade, gudomliga Jesus, inte den köttsliga, fula Jesus för vilken man skyler sitt ansikte. Hans köttsliga kropp var det verktyg, som Gud använde för att försona människan med sig själv. När försoningsverket var slutfört, när Jesus säde:" Det är fullbordat, då behövdes heller inte längre hans köttsliga kropp. Därför begrov Gud själv kroppen i en grav bland de ogudaktiga som sägs i Jesajas profetia.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande