Tillbaka till min hemsida.

Platon eller Jesus?

Den grekiske filosofen Platon hade kommit till att människan inte består enbart av en köttslig kropp utan hon har även en själ. Han påstod att själen har substans som är oförstörbar. Han tänkte sig människan som en varelse som bestod av två element en köttslig kropp och själen. I kristendomen talar vi ju om tre element, den köttsliga kroppen, själen och anden. Min uppfattning är därför att själen i kristendomen inte intar samma ställning som i den grekiska filosofin. Jag har uppfattat själen som en kraft intimt förbunden med den köttsliga kroppen. Den köttsliga kroppens funktioner är beroende av själens tillstånd. Jesus sade ju:" Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Platon tänkte sig att själen som alla människor äger var oförstörbar för alla människor vilket därför står i strid med det som Jesus sade. Som kristen kan jag därför inte omfatta Platons lära. Därtill förleddes många kristna och så uppstod nyplatonismen som var en falsk lära.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.