Tillbaka till hemsidan

Trosformel.
 I konkordieformel IX står d et:" Ty det är alldeles tillräckligt att veta, att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och omintetgjort dess makt över alla troende samt frälst dem  f rån dödens och djävulens våld och från den eviga fördömelsen i helvetets svalg.
 En underlig formulering. För det första kommer inte de troende till dödsriket likt den rike mannen. Namnet dödsriket har inte direkt att göra med den fysiska döden utan den andliga döden. Alla människor oberoende av om de är andligen levande eller andligen döda här i tiden kommer en gång att fysikt dö. De andligen levande kommer omedelbart att av Kristus bli förda till paradiset. De andligen döda kommer han att föra till dödsriket med en förhoppning om att åtminstone en del skall låta sig luttras av dödsrikets luttringseldar. Om de är villiga att låta detta ske och på så sätt bli rena kommer han att låsa upp dödsrikets dörr och föra dem till paradiset. Där skall de då vara till uppståndelsens dag, då han kallar dem att stå framför honom på den högra sidan. Sedan skall han döma dem till evigt liv (himmelen).

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande