Tillbaka till hemsidan

Synden.
 Jag läste:" Därför att människan är en ande kan inte en fysisk  död ensam sona eller ge liv utan det är en andlig död som gör det. Att vara andligen död betyder att man syndar. Detta skulle då betyda att synden frälsar människan. Jesus var ju syndfri när han gick omkring på vår jord. Han sade till fariseerna :" Vem kan överbevisa mig om synd." Han förblev även syndfri på korset och ända till dess att han sade:" Det är fullbordat." Varför han ropade:" Min Gud, Min Gud varför har du övergivit mig var för att vi skulle förstå att han vid detta tillfälle var enbart människa övergiven av Gud ( Guds Son). Detta var ju en historisk händelse, som står omtalat i psalmerna. Jesus visste att så skulle ske , att Guds Son skulle överge honom för försoningsuppgiftens utförande, som skulle utföras av syndfri människa. Om det däremot skulle ha varit Guds Son, som skulle utföra detta, då kunde ju 
Gud, som ville försona sig med människan ha gjort detta långt före Abraham, eftersom Guds Son då var tillstädes. Detta skulle då ha betytt, att kristendomen är en helt onödig lära och talet om korset en dårskap. Kristendomen innebär för mig denna människa, hans lidande och död och hans förblivande i förlitandet på den Gud , som hade övergett honom. Därvid skulle han förbli ända till döden på korset.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.