Tillbaka till hemsidan

Gud och det onda.
 Genom tiderna har man spekulerat om varför Gud tillåter det onda. Den kristne författaren Lactantius formulerade på 300-talet frågan om vad Gud vill och kan på ett mycket tydligt sätt.
 Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Om han vill och inte kan är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om han kan , men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det?
 Jag vill här försöka närmare gå in på den frågan. Jag har uppfattat det så, att den av Gud skapade underbart vackra ängeln Lucifer  hade förälskat sig i sig själv och tyckte, att det var han som skulle vara världens Herre. Även detta tyckte en del änglar. Dessa lierade sig med Lucifer för att ta makten av Gud. Men eftersom de skapade inte kan ta makten av Skaparen, skulle  det visa sig, att Gud var tvungen att kasta ut dessa oroselement ur himlen. Gud ville det inte, men var därtill på sätt och vis tvungen för att återställa ordningen i himlen. Vad hände? När Lucifer och de, som lierat sig med honom blev utkastade ur himlen förlorade de sina änglavärdigheter och änglakroppar. De  blev alla onda andar  och Lucifer blev djävulen (satan), ondskans fader.
 Vår himmelske Fader är visserligen sträng, men han är även barmhärtig. Han har därför inte kastat Lucifer och  de onda andarna i helvetet. Till Guds natur, tror jag, hör att han vill att alla änglar som han skapat och även människorna skall vara Guds barn. Därför har han gett de onda andarna anståndstid att ödmjuka sig och vända åter. När Jesus blev av anden förd ut i öknen för att frestas av djävulen bestod han alla prov därför att Guds Son var med honom. Djävulen förde honom upp på ett högt berg och sade:" Allt det här vill jag g e dig om du faller ner och tillber mig. Det verkade som om han menade att han redan var världens Herre. Hans projekt är ju att ta  makten av Gud. Vad sade Jesus? Han sade:" Det står skrivet Herren , din Gud skall du tillbedja och honom allena skall du tjäna." Detta var ett ord direkt till djävulen. Det var inte Gud, som hade gjort något fel när du blev utkastad. Det var du som hade gjort felet att sätta dig upp emot Skaparen. Men det verkar som om han skulle ha återvunnit sin tidigare ställning om han skulle ha böjt sig och underordnat sig Gud. Det vill djävulen inte göra. Han anser, att Gud år orättvis. Vår himmelske Fader väntar emellertid, att djävulen skall återvända och därför har han gett honom en viss tid. Han har emellertid satt en viss gräns. Har han inte återvänt kommer han att bli kastad i helvetet, som är tillrett för djävulen och hans änglar att komma till användning i framtiden. Så länge han går fri kommer ondskan att fortfara.  Jesus har sagt:" För den som tror på Gud och den han har sänt honom kommer ingen( inte ens djävulen) att rycka ur min Faders hand. Djävulen vill emellertid förvilla även troende. Han behöver alla för den kamp, som han skall utkämpa i framtiden då han skall makten av Gud. Till dess kommer ondskan att fortsätta fastän Gud inte vill det.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande