Tillbaka till hemsidan

Myter.

 Jag läste:" Sagor och myter om gudars metamorfoser(förvandlingar) har hedningarna, inte de kristna. Vad anger detta? Var det så, att våra förfäder som trodde på Tor åskans gud föreställde sig , att Tor hade varit en bonde i Småland som genom metamorfos blev åskans gud. Jag har svårt att tro att våra förfäder föreställde sig saken så.  Metamorfos i detta avseende verkar ganska främmande. Jag måste medge, att jag inte känner till våra förfäders uppfattningar. Kanske deras tänkta gudar en tid var lägre gudar och sedan blev de genom metamorfos gudar av högre rang.Hur det var, hur man tänkte sig är väl ändå ganska osäkert. Av den anledningen kan vi inte när vi talar om våra förfäders tänkta gudar, såväl som inom kristendomen använda oss  av ordet metamorfos i detta avseende.Här talas även om det felaktiga i att tro att Jesus inte längre var inkarnerad när han uppstod. När han dog på korset fortsatte han att leva med den kropp, som han fick av Fadern , när han föddes före all tid av Fadern, nämligen den gudomliga. När Jesus dog den fysiska döden, då lade han av sig arbetsklädnaden, den köttsliga kroppen. Uppståndelsen var i för sig inte någon märklig sak, eftersom han var Uppståndelsen och Livet . Före all tid var han Uppståndelsen och Livet. De befann sig alltså i den gudomliga kroppen inte i den köttsliga. Vi skall naturligtvis tala om hans uppståndelse på påskmorgonen, ty detta är en bekräftelse på att han hade talat sanning. Likväl måste vi komma ihåg att tala om hans död till dess att han kommer. Detta är ju för oss av allra största vikt eftersom vår tro därpå ger oss evigt liv.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande