Tillbaka till hemsidan

Förgänglighet och oförgänglighet.

 I 1 Kor.15:50 står det:" Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.
 I vers 53 i samma kapitel skriver Paulus:" Det förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet."

 Om förgängligheten skulle få oförgänglighet till arvedel då skulle de stå sida vid sida. Detta är ej möjligt. D et förgängliga försvinner när det ikläder sig oförgänglighet. Därför kan icke kött och blod (det förgängliga) få Guds rike till arvedel.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.