Tillbaka till hemsidan

Jesu lekamen.

 Jag har läst, att Jesus skulle ha talat om sin naturliga lekamen. I den Bibel, som jag har,  har jag läst, att Jesus
sade:" Detta är min lekamen." Om man nu med naturlig avser köttslig då är Gud i himmelen som jag uppfattar som ande med andlig (gudomlig) kropp en varelse med onaturlig lekamen. Detta har jag svårt att tänka mig och därför tror jag att naturlig i detta avseende betyder både köttslig och andlig.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.