Tillbaka till hemsidan

Härlighetskropp.

 När Jesus uppstod skedde det ingen förändring eller förvandling av hans kropp. Han hade den kropp, som han hade när han föddes före all tid. I GT läser vi, att Mose ville se Gud. Då sade Gud till Mose:" Mitt ansikte kan du likväl inte få skåda, ty då måste du dö. Men ställ dig där på klippan och när min härlighet(härlighetskropp) går förbi så skall jag med min hand täcka över ditt ansikte. Det var med denna härlighetskropp Sonen uppstod. Denna kropp visade han för de tre lärjungarna på förklaringberget. Denna kropp hade han alltid och före all tid. Under den tid han gick omkring i Israels land, skulle den hållas gömd under den köttsliga kroppen om vi undantar den korta tid på förklaringsberget, när den köttsliga kroppen skulle vara gömd under härlighetskroppen.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande