Tillbaka till hemsidan

Människan.
 Om Jesus heter det, att han blev människa när han föddes av jungfrun Maria. Man kan nog ha olika åsikter om den saken. Jag för min del anser, att det människoliv som blivit till i Marias kropp redan var människa. Om vi däremot räknar det så, att fostret inte är någon människa, även om det har alla de gener som det senare kommer att ha efter födelsen, då kan vi inte heller vara negativt inställda mot abort, eftersom det inte kan anses vara utsläckande av människoliv. Min uppfattning är likväl, att människoblivandet har skett redan vid befruktningen.
Då  kan vi inte säga, att människan blivit till först vid födelsen. Hur skedde det då när Jesus-fostret blev till i Marias kropp? Därom har uppstått många olika riktningar. Jag anser såsom även ängeln Gabriel sade: " Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall överskygga dig." Vi får veta att det var en kraft som skulle komma över Maria. Denna kraft frambringades genom Ordet. Gud sade:" Må Maria bli gravid",  och hon blev gravid. Fostret blev till genom Gud. Människan Jesus blev till enbart genom Gud. Obefläckad var han, Jesus, eftersom Gud är obefläckad, fastän Maria inte var obefläckad. Därför kan jag inte säga att han blev  människa när han föddes av Maria.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande