Tillbaka till min hemsida

Fastan

 

(Matt 6:16-18)  Och när I fasten skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna , vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder:” De hava fått ut sin lön.”                                                                                       

Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenast av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din Fader ,som ser i det fördolda vedergälla dig.

Det uppkom tidigt i den katolska kyrkan detta med fastan avsedd för en viss tidpunkt på året, den så kallade almanacksfastan.

En liknande tendens uppkom senare i Islams lära (Ramadan).

Enligt Jesus är det inte på detta sätt den troende skall fasta.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.