Tillbaka till hemsidan

Fullbordat.
Detta är märkligt, att se att detta ord av Jesus på korset:"  Det är fullbordat," möter vi inte i Matteus, Markus eller Lukas evangeliet. Det är bara i Johannesevangeliet som det står så. Detta ord är för mig personligen mycket viktigt. Det var så, att lärjungarna flydde. Det var troligen endast Johannes, som stod kvar. Johannesevangeliet, som Paulus inte hade läst eftersom det skrevs år 98, medan Paulus dog på 60-talet. Paulus flyttar därför fram rättfärdiggörelsen till påskmorgonen. Jag vill påstå, att rättfärdiggörelsen skedde på korset, när Jesus sade:" Det är fullbordat." Jag kan se för min inre syn hur glad Jesus var när han sade dessa ord, nu var alltså jobbet gjort som han hade kommit för. Uppståndelsen som sådan, en mycket viktigt händelse, som vittnar om att han hade talat sanning, hör inte direkt ihop  med försoningsuppdraget, som slutfördes på korset.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.