Tillbaka till hemsidan

Den nionde timmen.

 Vid den nionde timmen hände det mycket i den korsfäste Jesu liv. Det är fyra ting , som jag kommer att tänka på.

1) Jesus ropade med hög röst:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?"
2) Han sade:" Det är fullbordat."
3) Han sade:" Fader i dina händer befaller jag min ande."
4) Han gav upp andan eller dog den fysiska döden.

 Detta att Jesus ropade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig," har väckt mycken diskussion. Man anser, att Jesus blev skild från Gud och föll i synd. Djävulen skulle ha förmått honom att synda. Men vi bör också tänka på att Jesus var Gud. Han skulle alltså ha övergivit sig själv. Varför Jesus uttryckte sig på detta sätt, var nog för att vi skulle förstå, att Fadern inte skulle hjälpa honom mot djävulen under denna, som jag ser det, korta tidsperiod några minuter kanske. Likväl var det en mycket tung slutfas i försoningsuppgiften. Han skulle alltså såsom människa bevisa för Gud, att det var möjligt för människan Kristus Jesus, att allena möta djävulen utan att falla i synd. Det som ingen annan människa lyckats med. Det var en mycket tung tidsperiod även om den var kort. Jag har uppfattat det så, att Jesus före korsfästelsen var medveten om detta. Därför hade han även bett till Fader:" Fader förhärliga ditt namn."  Det kom en röst ifrån himmelen:" Jag har redan förhärligat det genom dig och kommer att fortsättningsvis förhärliga det. Jag tror att det var detta , som Jesus tänkte på i denna svåra stund. Fastän det syntes som om Gud skulle ha övergivit honom förstod Jesus att han var där. Jesus var lydig intill döden på korset och skulle därigenom vinna över djävulens grepp. Jesus har låtit förstå, att han som människa segrade och försonade därigenom människan med Gud och blev därigenom världens Frälsare. När han sedan dog den fysiska döden, övergick han i den gudomliga kroppen och  nedsteg med triumf i dödsriket och predikade livets evangelium för de i dödsriket andligen döda. Det var alltså Uppståndelsen och Livet som nedsteg i dödsriket. Han var Livet (andligen levande) och olik alla andra. Därför kunde inte dödsriket behålla honom. På den tredje dagen steg han upp från dödsriket ( de döda). Uppståndelsen tyngdes visserligen ned till dödsrikets allra djupaste bottenskikt, men när arbetsbördan var slutförd kom  Uppståndelsen upp, som var dess naturliga tillstånd.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.