Tillbaka till hemsidan.

Himmelens altare.
När det i hebreerbrevet (Hebr.9) står, att de himmelska tingen renas med bättre offer än de medlen, då är dessa medel de som  kom till genom Moses, bockars och kalvars blod. Dessa duger inte för att rena de himmelska tingen. Men de renades i himlen genom det blod , som Jesus utgöt på korset. Redan då. Det var därför förlåten brast. Han behövde alltså inte föra något blod upp till himlen. Och liksom det är bestämt om människan, att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Han blev offrad på korset och utgöt där sitt blod. Han behövde inte en ny gång utgjuta sitt blod på himmelens altare. När tingen renades i himmelen, då betydde det, att människan försonades med Gud för att Jesus led och utgöt sitt blod på korset. Detta bekräftades i himmelen.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.