Tillbaka till hemsidan

Jesu verksamhet

 När Jesus kom  till vår jord skulle han bli världens frälsare. Det står på väldigt många ställen i vårt Nya testamente att han är världens frälsare. Under den första tiden var hans Fader med honom. Slutfasen i frälsningsuppdraget skulle han utföra helt allena. Hans Fader hade likväl gett honom instruktionerna och var övervakare under hela tiden. Allt detta kommer att påminna mig om gesällprovet. Det var ju så att den som skulle välja ett yrke och bli tex. skomakare skulle lära sig hos en mästare. Efter kanske många klumpiga försök fick han en viss vana och blev allt skickligare och skickligare. Till slut skulle han utföra gesällprovet, som skulle vara ett bevis för att han kunde detta yrke. Detta prov skulle han utföra helt allena under mästarens översyn. Så var det även med Jesus. I slutfasen av frälsningsuppdraget skulle han inte få förlita sig på sin Fader. Han skulle utföra det helt allena. Detta avskräckte Jesus. Han skulle allena möta djävulen. Likväl hade han fått det löftet av sin Fader:" Jag har redan förhärligat dig och kommer i fortsättningen att förhärliga dig. Därför  vågade Jesus utföra frälsningsuppdraget helt allena. Detta gav honom namnet världens frälsare.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.