Tillbaka till hemsidan

Flodens folk.

Jesus nedsteg till dödsriket och hade med sig ett glädjebud till flodens folk - inte en dom. Det är först på domens dag som han skall döma. Först när Gud förgäves hade väntat i 120 år sände han domen över dem. Denna dom var en dom  över den själiska kroppen, inte över den andliga. Fastän de på detta sätt dog den fysiska döden skulle de alltså vid ett senare tillfälle när Jesus nedsteg till dödsriket ha möjlighet  att låta sig luttras genom dödsrikets luttrigseldar och på så sätt vinna frälsning. Inte alla som hamnat i dödsriket kommer till helvetet.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.