Tillbaka till hemsidan.

Jämförelse.
 Jag vill här göra en jämförelse. Eva var en syndfri människa när hon mötte djävulen. Hon fascinerades av att hon kunde bli lik Gud. Detta ledde till att hon föll för denna frestelse och blev en syndare. Synden kom därigenom in över hela  människosläktet. Jesus var även syndfri, fastän han föddes av Maria, som var syndare kom inte synden över honom. Han var obefläckad eftersom han var en produkt av enbart Gud, som är obefläckad. Marias synd kom alltså inte att påverka honom. Skillnaden mellan den syndfria Eva och Jesus var dessutom detta att Guds Son var inte verksam i Eva. Gud hade emellertid sänt sin Son för att han skulle vara verksam i Jesus och göra Gud känd genom honom. Hela tiden som Jesus gick omkring på vår jord skulle Guds Son vara verksam genom honom. När vi kommer så långt som till den nionde timmen, skulle emellertid Guds Son ta avstånd från Jesus. Detta för försoningsuppdragets utförande. Jesus skulle inte få förlita sig på Guds Son medverkan, utan skulle stå där ensam som sårbar syndfri människa. På samma sätt som Eva stod inför djävulen, som syndfri, skulle även Jesus allena stå inför djävulen. Jesus visste om detta prov. Han hade säkerligen läst detta i psalmerna. Han visste även, att om han skulle förbliva kvar i förlitan på Gud och inte överge Gud, fastän han hade blivit övergiven, så skulle det krönas mede ära och härlighet. Djävulen frestade honom säkerligen, att han skulle överge den Gud, som hade övergett honom. Detta vägrade Jesus att göra.. För denna säregna förtröstan presterad av en människa försonade Gud hela människosläktet med sig. Synden kom genom en människa. Försoningen skulle komma genom en annan människa, övergiven av Gud (Guds Son). Därför bör vi komma ihåg denna människa när även Gud krönte honom med ära och härlighet. Paulus skriver i brevet till Timoteus, att det var en människa Jesus Kristus, som skulle vara vår förmedlare (försonare).

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.