Tillbaka till hemsidan

Kännedom
 Jesu sade:" Detta  är evigt liv, att de lär känna dig den ende sanne Guden och den du har sänt Jesus Kristus. Här ser vi, att han om Gud använder singularis.. Därför uppfattar jag Gud som en person med tre eniga organ, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Organen har enskilda uppgifter omhand, men samverkar. De kan ej åtskiljas, men ej heller sammanblandas. Sonen vet inte när den yttersta dagen skall komma. Detta tillhör Faderns verksamhetsområde. När denna dag inträffar kommer Sonen, att följa Faderns instruktion. Han kommer att sammankalla alla folk. Han kommer att då vara Domaren. Domen kommer han att få från Fadern, men verkställandet kommer att tillfalla Sonen. Därför kan vi inte sammanblanda verksamhetsområdena, även om de verka åt samma håll. Om vi gör en närmare titt på detta ord av Jesus, så märker vi att den ende sanne Guden är densamme som Fader, Son och Helig Ande. Men vem är då Kristus Jesus?  Jag tror Jesus vill peka på denna människa Kristus Jesus, som vi även bör lära känna. Paulus skrev till Timoteus:" En är Gud en enda och en är förmedlaren (försonaren) en människa Kristus Jesus. I texten ovan verkar det som om han ville ha sagt, att vi även skall lära känna Kristus Jesus. Kristus betyder ju Sanningens konung. Detta sade han till Pilatus.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.