Tillbaka till hemsidan

Själen, anden.

 Människan var skapad till Guds avbild. Gud hade ett nära förhållande till människan genom sin Ande. Människans ande, som stod i kontakt med Guds Ande, hade ledningen över människan och själen var underställd anden. Själen dirigerade den köttsliga kroppen. Den köttsliga kroppen styrdes av själen, som var underställd anden.
 Men djävulen , den fallna ängeln, ville förstöra det goda sambandet mellan människan och Gud. Han har alltid hatat Gud sedan han blev kastad ur himmelen och vill förstöra Guds verk i människan. Djävulen sade:" Skulle då Gud hava sagt :" I skolen icke äta av något träd i lustgården?"
 Herren Gud hade ju sagt:" Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö.
 Då sade djävulen:" Ingalunda skolen I dö, men Gud vet att när I äten därav skola edra ögon öppnas så att I bliver såsom Gud och förstår vad gott och ont är.
 Detta med kunskapens träd är symboliskt och syftar på själen. Människan skulle använda sin själ och bli vis, bli lik Gud. Detta fascinerade människan. Hon lät sig förledas och satte sin tro till sin själs möjligheter. På detta sätt fick själen ledningen och anden blev den underställd. Människan blev själisk. Till slut tynade andens möjligheter bort. Själen fick ett allt större inflytande på människan. Till slut dog anden och kontakten med Gud blev bruten. Sedan dess har människan förlitat sig på själen (förnuftet, känslan, förmågor).
 När Jesus sade till Nikodemus:" Du måste bli född på nytt, då syftade det just på hans ande, som var död. Du måste bli född av Guds Ande.
 Vi talar om själens frälsning. Vad betyder då detta?  Så länge du går omkring här i världen har du en livskraftig själ. Om själen låter sig frälsas, så betyder det att den underställer sig anden som det var från början. Människan blir då andlig och gemenskapen med Gud upprättas. Detta är viktigt om du vill vinna evigt liv. Fastän du har blivit född på nytt kan du falla i synd vilket är mycket beklagligt. Förlita dig alltid på Jesu ord, som är vägen till evigt liv.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.

pp.inet.