Tillbaka till hemsidan

Hebr. 5:7-9.

 Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Så lärde han, fastän han var  "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning.
 När Jesus i Getsemane ropade till sin Fader blev han visserligen inte frälst ifrån den fysiska döden, men väl ifrån den andliga döden. På grund av att han var lydig frälste Gud honom ifrån den andliga döden, det vill säga att falla i djävulens fallgropar och bli en djävul. Detta ville ju djävulen. Han förblev alltså andligen levande. Det var ju just detta Jesus var rädd för, nämligen den andliga döden. Visserligen var det köttsliga lidandet mycket grymt, men skulle han ha andligen dött då skulle han ha misslyckats som världens Frälsare.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.