Tillbaka till hemsidan

Ord av Luther.

 Jag vill ännu gå tillbaka till de ord av Luther som jag tidigare berört.
 Luther sade:" Jag tror, att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro, såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden.
 När jag har studerat dessa ord av Luther, tycker jag, att det är en sak som Luther förbigått. Låt oss gå till texten. Luther säger:"  Jag tror, att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre eller komma till honom. Här sätter jag punkt. Om jag passiva och andligen döda människa, hör ordet och evangeliet och börjar tänka på, att jag inte som sådan  kan bestå inför Gud på domens dag, då söker jag Gud till frälsning. Vad händer? Min himmelske Fader, som älskar människan, förstår att jag inte i egen kraft kan komma till Jesus, jag som är passiv och andligen  död. Då blir Fadern aktiv. Han griper tag i mig och drager mig till Jesus. Han förstår, att jag inte ännu kan få ett sammanträffande med Jesus. Då ger han mig förtröstan och tro på Jesus som en gåva. Om jag tar emot den av Fadern givna gåvan, då kommer jag att förtrösta och tro på Jesus. Då blir jag född på nytt.  Nu kommer den senare delen av Luthers ord in i bilden. Nu får jag en helt annan åsikt om ordet och evangeliet. Nu kommer den helige Ande att upplysa mig och helga mig. Jag behöver inte vara upplyst eller helgad för att komma till Jesus, utan min himmelske Fader drager mig till Jesus. Detta är en mycket viktig sak, nämligen min himmelske Faders dragande och genom den gåva som blir mig given, kan jag passiva och andligen döda komma inför Jesus, som ger mig liv. Ingen kan komma till Jesus såvida inte Fadern drager honom. Å andra sidan kan ingen komma till Fadern såvida det inte sker genom Jesus.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.