Tillbaka till hemsidan

Levandegjord.

 Detta ord av Petrus, 1Petr.3:18, såväl som Paulus ord, att Fadern uppväckte Jesus är mycket svåra att förstå. De strider emot Jesu ord. De ord, som Jesus sade till Marta :" Jag är Uppståndelsen och Livet," är för mig personligen mycket viktiga. Jag har tidigare skrivit, att Jesus av evighet var Uppståndelsen och Livet. Han har varit det , är det och kommer att vara det. Om vi nu går till Petri ord så behövde han ju inte levandegöras. En som lever behöver ju inte levandegöras. Jesus var ju levande, Livet (det andliga) oavbrutet. Inte för en sekund var han borta från Livet. Här har man blandat ihop det köttsliga och det andliga. Jesus säger även till saduceerna, att de troende skall vara som änglarna vid uppståndelsen. De skall vara andliga varelser. Jesus var alltså Livet när han dog den fysiska döden. Därigenom behövde han inte andligen levandegöras. Beträffande Paulus är det svårt att förstå varför Jesus skulle väckas. Han var ju vaken mellan den fysiska döden och påskmorgonen. Han blev inte Uppståndelsen på  påskmorgonen. Han var det av evighet och beständigt. Har vi riktigt förstått vad det betyder, när Gud säger:" Jag är."  Att han var Uppståndelsen och Livet oavbrutet betydde, att han inte behövde väckas eller levandegöras.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.