Tillbaka till hemsidan

Försoningen.

 Vi har lärt oss , att synden kom in över människosläktet genom en människa. men försoningen skulle komma genom en annan människa, Kristus Jesus. Paulus säger i brevet till Timoteus
(1Tim 2:5):" Ty en enda är Gud, och en enda är  medlare (försonare) mellan Gud och människor; en människa Kristus Jesus. Vi får alltså veta , att försonaren skulle vara en människa inte Gud. Han ville försona människan med sig själv, fastän hon hade gått bort ifrån Gud. Men för försoningsuppgiftens skull måste han frambringa en människa, som skulle åtaga sig uppgiften. Gud sände sin Son i världen för att ge sitt stöd åt denna människa. När därför människan Kristus Jesus gjorde alla dessa under, botade sjuka,  drev ut onda andar, uppväckte döda, så var det egentligen Guds Son som genom människan Kristus Jesus gjorde detta. Det var en man, vars son låg inför döden. Han hade hört talas om Jesus,  men befann sig på ett långt avstånd. Likväl uppsökte han Jesus och sade, att hans son låg inför döden och väntade , att Jesus skulle göra något. Han tänkte kanske , att han skulle komma hem till honom, men det gjorde inte Jesus. Han tog istället kontakt med Guds Son, som är allestädes verksam. Guds Son gjorde honom frisk och meddelade Jesus, att hans son skulle få leva. Då sade Jesus till mannen:" Din son får leva." Jesus var alltså en förmedlare mellan Gud och människor. Som vi ser var Guds Son ständigt med människan Jesus. Försoningen skulle likväl utföras av en människa. Då kommer vi fram till den tid då försoningen skulle utföras. Den egentliga försoningen skulle utföras vid den nionde timmen. Guds  Son skulle nu överge människan, eftersom det var människan Jesus , som skulle med enbart mänskliga resurser utföra försoningen. Därför var det mycket viktigt , att Gud skulle överge honom. Jesus hade alltid sagt" Fader, när han talade till Gud. Det var därför, att det var Guds Son ,  som talade med Jesu läppar. Här sade han likväl :" Min Gud, min Gud, vilket betyder, att det var enbart en människa , som talade till Gud. Skulle Guds Son ha talat genom honom skulle han ha använt sig av tilltalet Fader. För övrigt kan inte Gud överge sin Son. Det skulle betyda , att han skulle ha övergett sig själv, vilket är orimligt. 
Däremot kunde Gud överge människan Kristus Jesus. Varför? Gud ville  se om människan Kristus Jesus kunde motstå djävulen med enbart mänskliga resurser. Detta hade inte de första människorna lyckats med. Jesus förstod, att det var ett prov som skulle avläggas. Likväl var han mycket orolig inför detta i Getsemane. Skulle han som människa  falla i djävulens fallgropar. I ett tidigare skede hade han bett:" Fader förhärliga ditt namn." Då hade det kommit en röst från himmelen :" Jag har redan förhärligat det och kommer i fortsättningen att förhärliga det genom  dig. Det var alltså viktigt för försoningsuppgiftens utförande, att Gud övergav Jesus. Han ville se om människan Kristus Jesus skulle klara av djävulen utan att falla i synd .Under denna korta tid, som inte varade en timme förblev Jesus trogen och lydig Gud fastän han hade övergivits. Som hebreerbrevets författare skriver var han under denna korta tid ringare än änglar eftersom han var enbart en människa. Gud lät honom heller inte smaka  den andliga döden fastän han dog fysiskt. Då återvänder Guds Son och är hos honom. Det är därför som han efter fullbordandet återigen titulerar Gud med benämningen Fader. Han säger :" Fader tag emot min ande. Beträffande den korta försoningstiden var han mycket hårt ansatt av djävulen. Jag kan lätt tänka vad djävulen sade till honom:" Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig . Han kastade mig ur himmelen. Han är en orättvis Gud, som bör förlora sin maktställning. Men Jesus lyssnade inte på djävulen, utan förblev Gud trogen. Därigenom vann han över synden och den andliga dödens tilltänkta grepp på honom.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande