Tillbaka till hemsidan

Ensam

 I Joh. 16:32 står det:" Se den stund är kommen, ja den är redan kommen då I skolen förskingras, var och en åt sitt håll och lämna mig allena. Dock jag är icke allena, ty Fadern är med mig.
 Under den tid människan Kristus Jesus gick omkring på vår jord skulle Guds Son, som Fadern hade sänt vara ständigt med honom. Därför när Jesus gjorde vatten till vin och när han botade alla dessa sjukdomar, drev ut onda andar, bespisade 5000 män förutom kvinnor och barn, så var det Guds Son som genom människan Kristus Jesus gjorde detta. När han undervisade så var det Guds Son som använde sig av Jesu läppar. Likväl fanns det en kort tidsperiod, knappt en timme, när Guds Son övergav honom. Varför? Det var vid den nionde timmen. Det var helt nödvändigt, att Gud övergav honom. Det var ju människan som skulle försona människor med Gud. Om denna tidsperiod står det i psalmerna och bland profeter. Det var på sätt och vis en historisk tidsperiod. I hebreerbrevet står det:" Vad är en människa, att du tänker på henne, eller en människoson att låter dig vårda om honom?  En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna , men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina händers verk: allt lade du under hans fötter." Det står i min bibel , att människan är ringare än änglar. Han skulle under denna korta tidsperiod vara enbart människa. När Jesus blev korsfäst sade han:" Fader förlåt dem , ty de veta icke vad de göra." Då var det Guds Son som talade. När vi kommer till den nionde timmen, ropade Jesus:" Min Gud, min Gud  varför har du övergivit mig." Då var det en människa som talade. Guds Son hade övergett honom. I annat fall skulle han ju titulerat Gud med Fader. Fadern kan emellertid aldrig överge Sonen.  Detta skulle betyda , att han skulle ha övergett sig själv, vilket är orimligt. När människan Kristus Jesus hade fullgjort försoningsuppdraget sade han:" Det är fullbordat." Då återvände Guds Son till honom och därför titulerade  han nu Gud med Fader. Han sade:" Fader i dina armar anbefaller jag min ande."

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande