Tillbaka till hemsidan

Lydnad.
 Har vi förstått vad det betydde när Jesus sade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" Nu var det ju så, att Gud sände sin Son i världen för att bistå och vara verksam genom människan Jesus. Detta var Jesus van vid. När Jesus gjorde vatten till vin, botade alla dessa otaliga sjukdomar, drev ut onda andar, uppväckte döda,  då var det inte människan som gjorde det. Det såg bara så ut. Det var Guds Son som gjorde det. Ännu när Jesus blev korsfäst var Guds Son med honom. Det var ju därför han sade:" Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra." När vi går litet längre fram till den nionde timmen, då vek Guds Son bort ifrån människan Jesus. Det är därför han sade som jag tidigare skrev. Det betydde:" Guds Son , varför är du inte längre verksam genom mig?"  Där stod han då sårbar människa inför djävulen. Jag kan lätt föreställa mig vad djävulen sade till honom. Djävulen var emot människan Jesu försoningsuppdrag. Hans projekt har ju varit att ta makten av Gud. Han sade t.ex.:" Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig. Mig kastade han ut ur himmelen. Han är en orättvis Gud som bör förlora sin maktställning. Men människan Jesus ville inte lyssna på djävulen utan förblev Gud trogen fastän han hade övergett honom. Jesus förstod att det var fråga om ett prov. Denna korta tid som står omtalat i några Psalmer och som hebreerbrevets författare skriver om det var dessa ord:" Vad är då en människa att du tänker på henne eller en människoson att du låter dig vårda om honom. För en kort tid lät du honom vara ringare än änglar, men krönte honom sedan med ära och härlighet. Denna korta tid var tiden mellan uttrycken min Gud, min Gud fram till att han sade det är fullbordat.  Under denna korta tid som inte varade en timme var han enbart människa ringare än änglar. Det står i bibeln att människan är ringare än änglar. Men fastän denna tid var kort var den tillräckligt lång för Gud att förstå, att det trots allt fanns åtminstone en människa som hade förblivit honom trogen och lydig fastän han hade övergett honom. För denna enda människas lydnads skull har Gud försonat sig med människosläktet.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande