Tillbaka till hemsidan

Guds kropp.

 Jag läste efter uppståndelsen, efter himmelsfärden efter uppryckandet  efter nya himlar och en ny jord så kommer Jesus i evighet att vara densamme, gudamänniskan, Människosonen. Då har han en uppstånden, förhärligad kropp och den kroppen kommer han att behålla i all evighet. Jesus har kropp, huvud, ögon, hår, bröst, fötter och händer.
  Jesus som alltid är Gud har alltid haft denna kropp. Gud i gamla testamentet när Mose ville se honom hade ett ansikte, som Mose inte kunde få skåda, ty då skulle han dö. Gud sade till Mose:" Ställ dig på klippan och när min härlighet går förbi, skall jag täcka över ditt ansikte. När jag har gått förbi tar jag bort min hand, och då kan du få se mig på ryggen. Detta bevisar, att Gud har huvud med ansikte, han har fötter eftersom han går förbi, han har händer eftersom han med sin hand övertäckte Mose ansikte. Gud har ögon och öron eftersom han hör och ser Mose. Han har bröst och hår. Jesus som i gamla testamentet var Gud hade precis samma kropp, även om den efter uppståndelsen var förhärligad på grund av den gärning som han hade utfört.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.