Tillbaka till hemsidan

Tankar.
 Man skriver:" Om Jesus blev skild från Fadern förlorade han sin identitet. Då var han en vanlig syndig människa, som behövde pånyttfödelse av Guds Ande. Vi vet, att vid den historiska nionde timmen som står omtalat i 
psalmerna och som hebreerbrevets författare relaterade till skulle han vara bara människa. Det är därför han sade:" Min Gud, min Gud." Han sade inte Fader varför har du övergivit mig. Fadern kan inte överge Sonen inte ens för en sekund. Detta skulle innebära, att Fadern skulle ha övergett sig själv. Fadern och Sonen var, är och kommer alltid att vara oskiljaktigt förenade. Men han övergav människan och Guds Son var inte vid denna tidpunkt verksam genom människan Jesus. Varför? Det var ju en människa, som skulle vara försonaren mellan människor och Gud. Inte Guds Son. Synden kom genom en människa, försoningen skulle därför komma genom en annan människa. Jesus förstod i Getsemane, att Gud skulle överge honom. Detta hade han läst i psalmerna. Men han visste även, att om han förblev Gud lydig och trogen skulle han bli krönt med ära och härlighet. Och fastän djävulen måhända sade till den sårbara människan Jesus:"  Ser du inte hur orättvis Gud är. Nu har du varit lydig och snäll och så har han övergett dig. Mig kastade han ut ur himmelen. Han är en orättvis Gud som bör förlora sin maktställning. Men Jesus lyssnade inte på djävulen, utan förblev den Gud lydig som hade övergett honom. Ett mästerverk utfört av en människa.  Genom att han blev lydig föll han inte i synd. Om Gud skulle ha varit med honom vid detta sista tillfälle skulle det ju ha varit fusk. Då skulle inte människan ha varit vår försonare. Vi kan inte säga att Jesus förlorade sin identitet, fastän Guds Son övergav honom. Han var då inte någon vanlig syndig människa. Han var en ovanlig syndfri människa, som inte behövde pånyttfödelse. Gud krönte även denna ovanliga människa med ära och härlighet. Då är det orätt av oss människor att tala om förnedringstillstånd eftersom han inte i något skede var förnedrad. Han var Gud lydig under de mest påfrestande förhållandena. Därför bör människor ära honom vid sidan av Gud, ty även Gud ärade honom.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande