Tillbaka till hemsidan

Arvedel.
I 1Kor.15:50 står det:" Mina bröder vad jag vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Förgängligheten, den köttsliga kroppen,  kan ej få oförgängligheten, den andliga kroppen, till arvedel.
 När människan dör då går anden ur kroppen. Om denna människa var en troende människa kommer anden att bli överklädd med den himmelska hyddan, den andliga kroppen och blir då av Guds Son förd till paradiset. Dit kan ingen komma som inte har andlig kropp, vilket de onda andarna inte har. Rövaren på korset blev överklädd och förd till paradiset inom loppet av tre timmar. Samma sak kommer troligen att ske med alla de som satt sin förtröstan och tillit till Jesus.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande