Tillbaka till hemsidan

Kalcedon.

 Vid mötet i Kalcedon (451) fastställdes som kyrkans lära, att Kristus är en person i två naturer, en gudomlig och en mänsklig, vilka är utan sammanblandning eller förvandling, men oupplösligt och oskiljaktigt förenade.
 Jag skulle inte använda benämningen person. Här är det fråga om organ i gudomen, eftersom Sonen i gudomen inte är någon skild person. Under sitt jordeliv ägde Sonen två naturer, en mänsklig och en gudomlig, som inte var sammanblandade, men icke oupplösligt förenade.
 Gud använde sig av den mänskliga kroppen för att försona människan med sig. När försoningen var slutförd och Jesus sade:" Det är fullbordat," då behövde inte Gud längre den köttsliga kroppen till någonting och vi människor behöver den inte heller. Det sade även Jesus till lärjungarna. Om de än inte längre skulle få vara tillsammans med den köttslige Jesus i fortsättningen hade han likväl gett dem vägen, vägen till evigt liv. Denna väg till evigt liv finner vi i hans ord. Han skulle likväl komma igen i en annan gestalt, den gudomliga. Han skulle visa sig för dem. Det är med denna gudomliga vi skall vara tillsammans med i himmelen, inte den köttsliga.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.