Tillbaka till min hemsida.

Herrens besök hos Abraham.

1 Mos 18 läser jag om Herrens besök hos Abraham. Det var tre män, som närmade sig Abrahams tält. Han satt vid ingången när det var som hetast på dagen. Abraham skyndade sig fram till dem och bugade sig ned till jorden. Det påstås att Abraham hade levat som en kung, att han hade 300 tjänare, men likväl var han mycket ödmjuk när dessa män anlände. Abraham skyndade sig in till Sara som befann sig i tältet och ville att hon skulle baka bröd av det allra bästa mjöl de hade. Själv hastade han till boskapen och tog en god ung kalv och bad en tjänare tillreda den. När detta var gjort bad han gästerna sätta sig under terebintträdet. Maten dukades fram, kalvkött gräddmjölk och sötmjölk, kanske även de kakor som Sara bakat. Abraham stod bredvid och såg på när de åt. Senare framgår det av texten att en av dem var Herren. De andra två var troligen änglar. Andliga varelser som åt kalvkött, drack gräddmjölk och sötmjölk. Sedan frågar de var Sara befinner sig. Abraham sade: "Inne i tältet. Då sade han (Herren): "Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då skall din hustru Sara hava en son. Detta hörde Sara och log vid sig själv och tänkte: "Skulle jag väl nu på min ålderdom giva mig till lusta nu då också min herre är gammal? Sara trodde inte att männen såg att hon log eftersom hon befann sig i tältet. Men Herren som ser allt även genom tältduk som ser våra tankar sade: "Varför log Sara och tänkte: "Skulle jag verkligen föda barn så gammal som jag är? Sara blev förskräckt, hur kunde denne se hennes tankar? Då gjorde hon som kanske många av oss skulle göra när vi blir motade in i ett hörn. Hon ljög och sade: "Jag log icke." Men Herren sade: "Du log. " Av berättelsen framgår att Herren som jag uppfattar som Jesus åt kalvkött, drack sötmjölk och gräddmjölk. När han uppstod från de döda bad han om mat och han åt. Då kunde han inte ha uppstått med andlig kropp, säger man. Men i så fall skulle det varit endast upprepning av det som tidigare hade hänt. Man har även sagt om Jesus skulle ha uppstått med andlig kropp så skulle han ha varit ett spöke. Är då Gud som är en ande och alla änglarna som är andliga varelser allesammans spöken? Om Jesus uppstod på ett eller annat sätt så var han under inga omständigheter ett spöke. Han var och är Guds son.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.