Tillbaka till hemsidan

Rövaren på korset

 Vi vet att den ena av rövarna kom till tro på Jesus kort före  sin död. Vad hände med honom? Jesus sade:" Sannerligen säger jag dig: Redan idag skall du vara med mig i Paradiset." Det var tre timmar av dagen och dygnet när Jesus dog. På de tre timmarna hände väldigt mycket. Rövaren dog den fysiska döden. Hans ande, som hade övergått från döden till livet kunde inte längre stanna kvar i den döda fysiska, själiska kroppen, utan var tvungen att stiga ut ur kroppen, ty liksom det heter: vad har livet att göra med döden eller hur kan livet stanna kvar i döden, så var även hans ande, som nu representerade livet, tvungen att stiga ut ur kroppen. När den steg ut ur kroppen, den boning som den hitintills hade bott i blev den utan kropp. Detta är avklädnaden, som Paulus talar om. Men då blev den ganska snart överklädd med den himmelska hyddan. Då var han i sanning inte naken.(2 Kor.5) Det är alldeles klart att rövaren hade kropp när han blev förd till paradiset. Men likväl var det inte den kropp, som hängde på korset. Om han inte skulle ha haft kropp skulle han ha varit en ond ande. Onda andar kan inte komma till Guds paradis. När Jesus efter uppståndelsen kom och stod bland sina lärjungar och gick genom väggar och tak blev lärjungarna rädda för honom. De trodde att han var en ond ande. Men Jesus sade:" Ser ni inte att jag har kropp? Onda andar har ej kropp.

Så skall det ske för den troende. Ganska snart efter den fysiska döden skall han eller hon bli överklädda med den himmelska hyddan ( den andliga kroppen). Paulus säger ju, att vi har två kroppar, en själisk kropp och en andlig kropp. Först har vi en själisk kropp här i tiden och sedan en andlig kropp. Jesus hade ju även två kroppar, en köttslig och en andlig (gudomlig).

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.