Tillbaka till hemsidan

Livet efter döden.

 Hur är det då när den troende dör, hur är hans liv? Man kan ju ha många olika föreställningar. Jag tror inte att han (hon) går in i ett slags sömntillstånd. Jesus säger , att ni skall vara som änglarna. Sover änglarna? Det heter, att Gud vilade på den sjunde dagen. Gick han in ett sömntillstånd? Jag tror det inte. Han kanske kopplade av. Men jag tror, att Gud aldrig sover. Jag föreställer mig, att inte heller jag skall sova när jag dör. Det är den här kroppen, som jag går omkring med här i livet som behöver sömn för att den skall kunna fungera. När Jesus framställde liknelsen om Lasarus och den rike mannen, så är det tydligt, att varken Abraham eller den rike mannen skulle ha sovit för hur skulle de då annars ha kunnat diskutera. Synförmågan hade inte den rike mannen förlorat, ty det heter att när han lyfte blicken fick han se Abraham långt borta och Lasarus vid hans sida. Han hade även hörselförmågan kvar, ty hur skulle han annars ha kunnat konversera med Abraham. Alltså tror jag, att när jag dör så är jag vaken, har både syn- och hörselförmågan kvar. På uppståndelsedagen skall jag höra Jesus när han kallar mig att stå framför honom. Han behöver inte väcka mig eftersom jag är vaken. Jag har även förstått, att Jesus var vaken mellan döden och uppståndelsen, eftersom han hade så mycket att uträtta.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.