Tillbaka till hemsidan

Människan Jesus.

 I en del skrifter beträffande Jesu människoblivande och gudom har sagts följande:" Jesus, som utgått från Gud har också blivit född av en människa och på så sätt blivit människa liksom vi.
 Jag tycker att det är orätt att påstå att Maria genom sin mänskliga kropp hade förändrat det foster, som hade blivit till genom den Helige Andes försorg. Fostret, som blev till både till sin mänskliga natur och sin gudomliga natur var ett verk enbart genom den Helige Ande.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.