Tillbaka till hemsidan

Klädnaden.

 Jag utgår ifrån att Gud har kropp, inte köttslig men andlig, gudomlig. Änglarna i himmelen med änglavärdighet har andliga änglakroppar. När Lucifer, som hade underbart vacker kropp satte sig upp emot Gud förlorade han änglavärdighet och änglakropp och blev nedkastad ur himmelen. Han blev avklädd änglakroppen, men inte överklädd. När en troende dör blir han förvisso avklädd sin jordiska hydda, men överklädd med den himmelska. När en icke troende dör blir han avklädd, men inte överklädd.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.