Tillbaka till hemsidan

Kroppar.
 När Gud antog en människas gestalt bibehöll han sin gudomliga gestalt. Den gudomliga kroppen skulle emellertid hållas gömd under den köttsliga under så gott som hela hans mänskliga tillvaro. En gång på förklaringsberget likväl skulle den köttsliga bli gömd under den gudomliga, så att lärjungarna då såg endast den gudomliga. Då blev lärjungarna förskräckta  och ingick i ett medvetslöst tillstånd.
Guds Son bortlade vid inkarnationen inte sin gudom, utan han var samtidigt människa och Gud. När försoningsverket var slutfört tog Gud bort " verktyget" den köttsliga kroppen . Jesus hade nu full rätt  att använda sig av sina gudomliga möjligheter och uppträdde härefter endast i den kropp som han hade fått när han föddes av Fadern före all tid.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.