Tillbaka till hemsidan

Mänsklig, gudomlig.

 Det var Gud allena, som tillförde Maria Jesus-fostret. Han kunde göra detta utan att avla. Om vi däremot använder ordet avla, så betyder det att det inte var för Gud möjligt att göra det allena. Då strider det emot ängeln Gabriels ord:" För Gud är ingenting omöjligt." Den apostoliska  trosbekännelsen hade till en början en annan formulering på den punkten. Det hette om Jesus:" Född av den Helige Ande och jungfrun Maria. Antagligen ville man värja sig mot arianerna, som påstod att Jesus var skapad av Gud. I den Nicenska trosbekännelsen står det:" Född av Fadern före all tid." Detta gällde ju den gudomliga Jesus, som var född av Gud. Det mänskliga Jesus-fostret i Marias kropp blev till enbart på Guds försorg. Honom allena tillkommer äran i detta avseende.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.