Tillbaka till min hemsida

Djävulen

 

 

     Gud hade skapat djävulen eller satan som säkert var en underbar ängel. Men denne ängel satte sig upp emot Gud och ville ta makten av Gud. Han har därför gått ut för att förvilla människorna och göra dem till sina barn. Djävulen går därför omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Jag har läst någonstans att djävulen blev berövad all makt när Jesus dog på korset. En sådan åsikt kan jag inte omfatta. Vad var det då som hände när Jesus dog på korset? Det öppnades en väg så att människorna kan bli Guds barn, vilket på samma gång betyder att de blir djävulens fiender. Det tyckte djävulen inte om.                

        Varför har då inte Gud bundit djävulen och kastat honom i helvetet, i den eviga elden? Det är därför att Guds natur är sådan att han vill äga allt som han har skapat. Alla änglarna djävulen medräknad  såväl som människan är hans skapelser. Därför vill han äga alla dessa djävulen medräknad. Det är därför djävulen går fri, ty Gud som är långmodig väntar verkligen på att djävulen skall omvända sig och bli ett Guds barn. Han har gett honom anståndstid.                                            

  Jesus har emellertid sagt att den som tror på Gud och den han har sänt honom eller henne kan ingen inte ens djävulen rycka ur min Faders hand. Denna tro omger honom som en mur som djävulen inte kan tränga in i.

  Djävulen vet om den strid som en gång i framtiden skall uppkomma mellan honom och Jesus. Till denna strid behöver han alla människor. Därför bryr han sig inte mycket om de som lever i synd och elände som vi brukar säga. De är ju ändå hans barn. Däremot är han mycket intresserad av att förleda Guds barn, få dem bort ifrån tron. När Jesus skulle påbörja sin verksamhet blev han av anden förd ut i öknen för att frestas av djävulen. Jesus avvärjde frestelserna . Till slut förde djävulen honom upp på ett högt berg och visade honom världens riken och sade:” Allt detta vill jag giva dig om du faller ned och tillbeder mig. Det är ju ändå jag djävulen som skall ha den slutliga makten och du Jesus kan få en viss position i mitt rike. Men djävulen är en lögnens herre och skulle säkert inte ha infriat sitt löfte.

     Vad säger då Jesus? Han säger:” Det står skrivet  Herren din Gud skall du tillbedja och honom allena skall du tjäna. Det är ett direkt tal till djävulen. Vad betydde detta? Det han sade var egentligen detta:” Det är du som borde omvända dig och bli ett Guds barn du som var hans ängel. Det är inte jag som skall falla ned inför dina fötter utan det är du som borde falla ned inför mina fötter. Men djävulen som var stolt kunde inte ödmjuka sig och bli ett Guds barn. Han gick bort och väntade på lägligt tillfälle.

 

 Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.