Tillbaka till hemsidan

 Jesus på härlighetens berg eller förklaringsberget.

Jesus gick upp på härlighetens berg eller förklaringsberget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Han förvandlades och blev skinande vit. Mose och Elia framträdde där. Det står i Lukas att lärjungarna föll i djup sömn. I Matteus förefaller det som om de skulle ha blivit förskräckta och fallit på sina ansikten. Det kom ett moln och när det lättat var där gamla vanliga Jesus i förnedringskroppen. Jesus gick sedan och väckte dem.
När de sedan gick ned från berget sade Jesus till dem: "Berätta inte för någon om det ni sett förrän Människosonen har uppstått från de döda. De tänkte mycket på vad detta kunde betyda att Jesus skulle uppstå ifrån de döda, men de vågade inte fråga honom därom. I Lukas heter det att de inte berättade därom för en enda människa vid den tiden, vilket måste förstås som tiden från denna händelse fram till Jesu uppståndelse. Då berättade de det med all säkerhet eftersom vi har det i vårt Nya Testamente.
Man kan ju ställa frågan varför Jesus förbjöd dem att berätta detta. Det var därför att Jesus skulle utföra frälsningsuppdraget i  och genom sin förnedringskropp. Han skulle hela tiden förbli ödmjuk. Många gånger hade djävulen frestat honom med att han skulle visa sin härlighetskropp. Om Jesus skulle ha följt djävulens råd skulle han ha framträtt som en sträng Gud och fordrat fullkomlighet av varje människa.
Då skulle inte någon av oss ha blivit Guds barn. Vi skulle alla ha blivit djävulens barn. Djävulen behövde alla människor för att strida emot Gud. Hans planer är fortfarande att ta makten av Gud. Men för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är därför som han kan se in i f ramtiden att Jesus skall besegra den onde.
.Djävulen motsatte sig frälsningsuppdraget. Ännu när Jesus hängde på korset sade han genom människorna: "Stige han nu ned från korset så skola vi tro på honom. Jesus hade all makt att stiga ned från korset om han ville, men det gjorde han inte. I ett tidigare skede sade han: "Jag har makt att ge mitt liv. Den makten hade han fått av sin Fader. Det kan ju förefalla märkligt att Jesus sade så. Vi behöver ju inte någon makt för att dö. När döden kommer dör vi. Men Jesus behövde makt för att kunna dö. Därför hur märkligt det än kan låta var det då när han dog som segern var vunnen. Han hade nu utfört hela frälsningsuppdraget och han kunde säga: "Det är fullbordat. Detta att Jesus hade så svårt i Getsemane berodde på att han ensam skulle utföra frälsningsuppdraget, som skulle göra honom till världens frälsare. Hur skulle han ensam kunna motstå djävulen.
 Hur var det då med Jesus när han gick omkring här på jord en. Han hade ju härlighetskropp (Uppståndelsekropp), men samtidigt hade han förnedringskropp. Han var både sann Gud och sann människa. Med sin förnedringskropp skulle han utföra frälsargärningen. Denna uppståndelsekropp var gömd i hans person och han skulle inte visa den för människorna eftersom han alltid skulle vara ödmjuk för att föra fram frälsningen till människorna. Vid ett tillfälle sade onda andar: "Vad gör du här du Guds Son vill du förgöra oss? Jesus sade: "Tyst. Därefter drev han ut dem ur mannen. Det var alltså viktigt att hans gudomlighet skulle vara gömd. Vid ett annat tillfälle tog han Petrus avsides och frågade honom vem människorna säger att han är. Petrus svarade: "De säger att du är Elias, andra säger att du är Messias andra åter att du är profeten.
 Då sade Jesus: "Vem säger du att jag är? Petrus svarade: "Du är den levande Gudens Son ,du är Messias. Därefter förbjöd Jesus honom att säga det för någon människa. När Jesus dog på korset var det därför människan Jesus som dog medan gudomen förblev levande. Med denna sin uppståndelsekropp förde han rövaren på korset till paradiset, därefter nedsteg han till dödsriket och predikade frälsning för de i dödsriket fångna. Därefter återvände han till Josefs grav i form av ett mycket starkt ljussken så starkt att de romerska vakterna föll till marken och var som döda.
Samma sak hände på förklaringsberget (härlighetsberget) när lärjungarna föll på sina ansikten och var som döda. Sedan uppkom en moln och när detta lättat stiger den vanliga Jesus i förnedringskroppen fram. Han går till lärjungarna och väcker dem.
 När de går ned från berget förbjuder Jesus dem att för någon berätta vad de hade varit med om. Först när han hade uppstått ifrån de döda skulle de få berätta. Det står även i Lukasevangeliet att de inte berättade därom för någon människa vid den tiden, vilket måste förstås som tiden efter denna händelse fram till uppståndelsen.
När den uppståndne kommer till graven går han in i graven och för Jesu kropp till en grav bland de ogudaktiga för att profetians ord om honom skulle gå i uppfyllelse.
Jag har därför svårt att förstå att Jesu köttsliga kropp förvandlades till uppståndelsekropp. Herren var ej nödsakad att använda förnedringskroppen för att uppstå eftersom han redan här i tiden hade såväl förnedringskropp som uppståndelsekropp samtidigt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.