Tillbaka till hemsidan

Niceanska trosbekännelsen.

Det är några ord i denna trosbekännelse, som gjort mig betänksam. Han har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Här skulle jag stryka av jungfrun Maria.
Det var enbart genom den Helige Andes kraft, som Jesus-fostret blev människa. Det var Gud, som åt Jesus-fostret gav såväl mänsklig som gudomlig natur. Han var ju redan människa och Gud när Maria mottog Jesus-fostret i sin kropp. Det omvandlades inte. Fostret växte endast, vilket betydde att det inte förändrades till att bli människa genom Maria. Därför skulle jag helt stryka orden om Marias medverkande till Jesu människoblivande.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.