Tillbaka till hemsidan

Andliga kroppar.
 Gud har en andlig kropp som är materiell men vanligtvis  osynlig. Vi skall även ha andliga kroppar lik änglarna sade Jesus till saduceerna. Paulus sade även att uppståndelsekroppen är andlig. I den värld som vi idag lever i har vi ju en köttslig materiell kropp. Den troende skall bli avklädd såsom Paulus sade vilket betyder att anden går ur kroppen när vi dör den fysiska döden. Detta står omtalat redan i gamla testamentet. För den troendes del gäller detta att han (hon) blir överklädd med den himmelska hyddan (den andliga kroppen). Detta kan ske inom loppet av tre timmar efter den fysiska döden. Detta som skedde med rövaren på korset. Iklädd den andliga kroppen blir han sedan förd av Jesus till paradiset. Till paradiset kan ingen komma som inte har kropp, t.ex. djävulen som förlorat sin änglakropp. Ibland har man funderat över vad som avses med själisk kropp. Det är den kropp som vi går omkring med här i tiden. Den köttsliga kroppen styrs av själen. Platon talade om den själiska kroppen som han skulle fortsätta med i "himmelen". Han skulle utveckla matematiska formler och annat intressant. Men skall vi fortsätta med att utveckla vår värld i himmelen. Jag tror det inte därför att vi inte där har själiska kroppar. Våra främsta uppgifter där är att prisa och lova Gud.
 Så fast vi hava en själisk kropp så hava vi ock en andlig kropp. Den andliga kroppen är likväl inte den första utan den själiska sedan kommer den andliga.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande