Tillbaka till hemsidan

Paradiset, himlen, dödsriket och  helvetet.

 Dessa ställen är enligt min uppfattning fyra olika ställen. Paradiset är inte detsamma som himlen, dödsriket är inte detsamma som helvetet.                                             
 Dödsrikets eldar är inte desamma som helvetets eldar. Dödsrikets eldar är reningseldar (lutringseldar). Även Paulus talar om att de skall bli lutrade liksom genom eld. Helvetets eldar däremot är förgörelseeldar. Nu befinner sig ingen i helvetet inte ens djävulen. Helvetet har likväl beretts för att komma till användning  en gång i framtiden. Hur är det då med paradiset? Det är det ställe dit Jesus för den troende inom loppet av kanske tre timmar. Vad är detta då för ett ställe? Det är säkert en underbar plats. Det är framför allt ett skyddat ställe.  Jesus för dem upp undan djävulen, som verkar här nere. Han når nämligen inte dit upp. I Guds paradis kan inga onda andar komma in.
 Och dödsriket då? Jesus för andra ned i dödsriket med en förhoppning om att åtminstone en del av dem skall låta sig renas av dödsrikets eldar. När Jesus märker detta tar han skyndsamt dem  upp därifrån genom att öppna och stänga dödsrikets dörr. Jesu säger ju :" Jag har nycklarna till döden och dödsriket." Han för dem upp till paradiset. Därför tror jag att inte alla. som kommer till dödsriket kommer till helvetet. Men det är mycket svårt att bli renad i dödsriket eftersom det finns många frestelser. I Samuels bok står det att Herren för ned i dödsriket och han tager upp därifrån. Denna Herren är densamme som den uppståndne Jesus (den gudomlige).
 

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.