Tillbaka till hemsidan

Andlig uppståndelse.
 Saduceerna som utgjorde en stor grupp i Israel trodde inte på uppståndelse. De kom till Jesus för att förklara, att det inte finns någon uppståndelse. De tog den här historien om kvinnan, som gifte sig med sju bröder, en i taget. De dog alla den ena efter den andra. När den ena dog gifte hon sig med den följande beträffande åldern. När alla bröderna hade dött dog kvinnan. Då sade saduceerna till Jesus:" Hur skall det gå vid uppståndelsen. Det skulle ju bli en väldig strid om kvinnan. Då sade Jesus:" Ni far mycket vilse. Vid uppståndelsen är det inte så, att  en man tar en hustru eller en hustru ges åt en man. De är som änglarna." Då uppstår frågan hurudana är då änglarna. De är inte köttsliga varelser utan andliga, med andliga kroppar. Detta som sades av Guds Son genom människan Jesus är Guds Ord. Hur kan vi då som kristna motsätta oss Guds Ord ?
 Även Paulus var medveten om denna sak och skriver i 1Kor 15:44:" Här sås en en själisk kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finns en själisk kropp, så finns det ock en andlig.
 Men varför står det i trosbekännelsen det diffusa uttrycket " kroppens uppståndelse", som kan tydas på olika sätt. Det borde ju stå " den andliga kroppens uppståndelse" som Paulus sade. När såväl Guds Son( Gud ) som människan Paulus sade, att uppståndelsekroppen är andlig så är min uppfattning denna.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande